Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

coolenough
2979 b7ca 500
Reposted fromstundism stundism viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

July 01 2018

coolenough
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

June 24 2018

coolenough

June 12 2018

coolenough
coolenough
coolenough
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
coolenough
coolenough
3407 d5d7 500
Reposted fromAlcea Alcea vialonelypassenger lonelypassenger
coolenough
6313 6b38 500
Reposted fromenn0 enn0 vialonelypassenger lonelypassenger
coolenough
coolenough
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
coolenough
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna
coolenough
Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite.
— Unknown
coolenough
6786 0868
Reposted fromels els viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
1525 d24c
Reposted fromoiv13 oiv13 viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
Jesteś zbyt dobra, by zrezygnować.
— Grey’s Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

May 24 2018

6434 8823 500
6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi vianiewiadomoocochodzi niewiadomoocochodzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...