Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

6998 862b
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viajasminnie jasminnie
coolenough
9941 cca6
Reposted frombluepanda bluepanda viajasminnie jasminnie
coolenough
Reposted fromBalladyna Balladyna viajasminnie jasminnie
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajasminnie jasminnie
coolenough
5433 f26f
Reposted fromkaiee kaiee viaToshi Toshi
9916 e7f0

myverycrazyworld:

Salem described my life.

August 10 2017

coolenough
4117 7eac
Reposted fromtfu tfu viacudownezycie cudownezycie
coolenough
Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, że bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd.
— Hłasko, Sowa córka piekarza
Reposted fromwstydem wstydem viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
coolenough
To dla niego. To dla niego chcę być piękniejsza, chudsza, bardziej radosna, opiekuńcza. To dla niego dbam o każdy skrawek mojego ciała i duszy, żeby leżąc obok niego czuć jego wzrok pełen zachwytu i miłości. Żeby chciał żebym była jego już do końca, żeby był dumny, że jestem jego. 
Reposted fromtruustme truustme viasweetnothingg sweetnothingg

August 07 2017

coolenough
Tak mi się bez Ciebie nudzi, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommikmikmik mikmikmik viasweetnothingg sweetnothingg
coolenough

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viasweetnothingg sweetnothingg
coolenough
coolenough

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat viasweetnothingg sweetnothingg
coolenough
4603 57a0
Reposted fromxalchemic xalchemic viasweetnothingg sweetnothingg
coolenough
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3

July 26 2017

coolenough

July 25 2017

coolenough
6827 29c6
coolenough
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl