Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

4020 bb3f
Reposted fromindie indie viamyszkaminnie myszkaminnie
coolenough
Kobiety wychowuje się w presji bycia ładną. Jeśli nie jest ładna, czuje się bezwartościowa. Rodzice nie utwierdzają córek w ich atrakcyjności. „Ale ty masz krzywe nogi, nie zakładaj tak krótkiej kiecki”. „Jesteś za gruba na tę bluzkę. Będziesz wyglądała jak baleron”. „Ale ty jesteś brzydka”. Później pojawia się facet, przyzwyczajony do pornoli, gdzie panny są pompowane silikonem, zgrillowane na solarze, skatowane na siłowni i napędzane na gipsie, który hamuje apetyt. Powiedzmy sobie szczerze, mało która normalna laska jest w stanie wytrzymać z nimi konkurencję. Gość patrzy więc na nią, patrzy na telewizor, patrzy na nią i mówi: „ Zrób coś ze sobą”.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea

April 23 2017

coolenough
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaDzessik Dzessik
coolenough
7943 a79f 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaaynis aynis
coolenough
5554 1722

April 21 2017

coolenough
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaaunds aunds
coolenough
8740 5ac3 500
Reposted fromkerosine kerosine viabooze booze
coolenough
Kim jestem dla Ciebie?
7625 cc6a 500

yesdontassignmeyours:

Nocturnal Animals

Reposted fromLittleJack LittleJack viapetitdaisy petitdaisy
coolenough
6521 34ca
Reposted frommakswilczur makswilczur viaanakarenina anakarenina
coolenough
4868 0578 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
coolenough
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels vialonelypassenger lonelypassenger
coolenough
1108 c0ee 500
Reposted fromoll oll viamoth-into-flame moth-into-flame

April 20 2017

coolenough
4064 6834 500
coolenough
0616 09c0 500
Reposted fromkokosowas kokosowas viasweetnothingg sweetnothingg

April 19 2017

coolenough
Reposted fromFlau Flau viaOhSnap OhSnap
9493 52d3
Reposted fromUnpretty Unpretty viacarlandlouise carlandlouise
coolenough
Reposted frommeem meem vialamujer lamujer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl