Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

coolenough
8120 2904 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialefu lefu
coolenough

Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
4334 1c3a 500
Reposted fromdeadcool deadcool viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
coolenough
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
9223 c06e
coolenough
7030 945c
Reposted fromzuli zuli viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
coolenough
9617 320a
Ona mi szepcze, żebym ją jeszcze tak mocno przytulił
— Quebonafde (via wartosciowosc)
coolenough
coolenough
7908 14b7 500
coolenough
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau vialonelypassenger lonelypassenger

July 05 2017

coolenough
7279 4a3d
Reposted fromtfu tfu viaksiegowiimarynarze ksiegowiimarynarze
coolenough
7960 d953
Reposted fromhysterie hysterie viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
3867 82c3 500
Reposted fromtfu tfu viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
8720 ce56 500
3094 7bd4

serious:

dreaming of you babe

coolenough
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamyego myego
coolenough
7311 7825

July 02 2017

coolenough
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl

July 01 2017

coolenough
9332 70f9
Reposted fromfelicka felicka viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl