Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

0190 df8c 500
coolenough
0910 0536
Reposted fromkarahippie karahippie viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
coolenough
3172 0c18 500
coolenough
coolenough
0270 d1f0
Reposted frompastelowe pastelowe viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
coolenough
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
coolenough
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
coolenough
Kiedyś bardzo się bałam być odrzucona. Dlatego kłamałam, nie mówiłam o swoich potrzebach, nie prosiłam: „Nie rób tego” albo „Zrób to”. Byłam trochę nieszczera, miałam pretensje, ale nie sygnalizowałam, że jest mi źle. Później było już po związku, bo kiedy człowiek nie krzyczy, że się pali, to kto ma zadzwonić po straż pożarną?
— Katarzyna Grochola
Reposted fromlivhanna livhanna vialonelypassenger lonelypassenger

October 11 2017

coolenough
4938 fa4b 500
Reposted frombazyliszku bazyliszku viasweetnothingg sweetnothingg
coolenough
1079 19cf
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

coolenough
1397 b00d 500
Reposted fromqb qb viasweetnothingg sweetnothingg
coolenough
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— A. Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl