Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

coolenough
8595 38e0 500
Reposted fromumorusana umorusana viasweetnothingg sweetnothingg
coolenough


Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor

November 30 2017

coolenough
0211 278e 500
Reposted fromovtza ovtza vialonelypassenger lonelypassenger
coolenough
coolenough
6427 dd52 500
Reposted fromMadristas Madristas viamglistyporanek mglistyporanek
coolenough
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viahereyes hereyes
coolenough
6963 ab74 500

Chiński krzaczek
- gdy pragniesz kogoś tak mocno,
że jednym dniem tęsknoty wypełniasz trzy lata jesieni
Reposted fromEmisja Emisja viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
7221 5413
coolenough

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viahereyes hereyes

November 28 2017

coolenough
coolenough
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
3698 5013 500
Reposted fromLane Lane viablackheartgirl blackheartgirl
4103 ffb2 500
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahereyes hereyes
coolenough
1337 feba
Reposted fromrenirene renirene viahereyes hereyes
coolenough
coolenough

November 01 2017

coolenough
4021 ffcc
Reposted fromwogniu wogniu vialadymoonlady ladymoonlady

October 31 2017

coolenough
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl