Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

coolenough
0387 14d1 500
"Zdarza mi się zastanawiać kiedy dasz dyla
Dam ci spać teraz, ty mi kiedyś dasz syna
Gaszę światło, kładę się i w twą szyję wpijam
Teraz słyszę tylko wiatr, tak mi życie mija"
Reposted fromtoughone toughone
7670 3477
Reposted fromtwice twice viafalkaa falkaa
coolenough
4516 b9a1 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
8009 f916 500
Reposted fromdeviate deviate viasweetnothingg sweetnothingg

May 22 2017

coolenough

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viahereyes hereyes
coolenough
7289 df66 500
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
4157 2284

May 21 2017

coolenough
coolenough
3174 7cb7
Reposted fromoblivious oblivious viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
coolenough
coolenough
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viasweetnothingg sweetnothingg
coolenough
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"

May 20 2017

coolenough
6537 25e5

May 19 2017

coolenough

May 18 2017

coolenough
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
coolenough
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viahope24 hope24
coolenough
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl